1 Sam 1 (24 Jul)

Vandag begin ons met die boek 1 Samuel en ek word getref deur die felheid waarmee Eli teenoor Hanna optree. Sy gaan bid in Silo (waarskynlik by die aanbiddingsplek waar die verbondsark gestaan het), maar sy bid saggies sonder om te praat. Eli interpreteer dit heeltemal verkeerd as ‘n teken dat sy dronk is. Totaal onbewus van haar seer en hartverlange om ‘n kind te hê, vreet hy uit en wys hy haar weg.

Ek wonder hoeveel keer het ek al mense so verkeerd opgesom? ‘n Optrede van iemand verkeerd geïnterpreteer? Dit is hoekom dit belangrik is om nie te oordeel nie en altyd te onthou dat selfs die mense met wie ek die meeste verskil, ook ‘n worstelstryd in hierdie lewe mee besig is.

Here, help my om met sagter oë na mense rondom my te kyk.