1 Kronieke 9

“Hulle en hulle opvolgers was die wagte by die poorte van die huis van die Here, die tenthuis. Daar was wagte by die poorte in elkeen van die vier windrigtings: oos, wes, noord en suid. Hulle ampsgenote het in hulle eie nedersettings gebly en het hulle telkens sewe dae volgens ’n vaste program kom bystaan.” 1Kron 9:23-25

Ons het gesien dat toe die volk nog deur die woestyn getrek het, het hulle die verskillende stamme só geposisioneer dat die verbondstent altyd in die middel van die volk was. Die volk was met ander woorde gesentreer rondom God se teenwoordigheid.

Toe die volk later vestig in Jerusalem, het hulle poortwagte in elke windrigting geplaas om sodoende te kenne te gee dat hulle steeds gesentreer is rondom die tempel.

In vandag se hoofstuk lees ons dat toe die volk terugkeer uit ballingskap, het hulle die nasate van die poortwagte weer opdrag gegee om in die verskillende windrigtings stelling in te neem soos in die dae vantevore.

Mens kan verskeie dinge hieruit leer: Die volk was ontrou aan die Here en daarom was hulle weggevoer. Maar toe hulle terugkeer na Jerusalem het hulle teruggekeer na hulle wortels. As ek verbrou het, is dit die regte ding om terug te keer na die basiese van my geloof. Geen slim “tricks” nie. Mens maak nie ‘n fout reg deur nog ‘n fout te begaan nie. Mens keer terug na die “basics”.

Aan die ander kant sien ons ook in hulle terugkeer na die windrigtings, dat hierdie oorblyfsel van mense wat teruggekeer het, die voortsetting van God se volk is. Hy vergewe hulle en begin weer met hulle ‘n pad stap.

Ons kan ook weet dat daar altyd herstel is by die Here. Selfs as sonde my geskaad of vernietig het, neem die Here dit wat van my oorbly en begin Hy weer van vooraf met my.