1 Kronieke 4

“Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.”
Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.”
God het laat gebeur wat hy gevra het.”

Die afgelope paar dae spandeer ons tyd in die geslagsregisters. Ek weet dit kan partykeer vervelig voel. Dit het immers nie dieselfde prioriteit in óns kultuur, as in die kultuur van die mens in die Ou Nabye Ooste nie.

Maar telkens verras die geslagsregisters my tog. Dan vind mens ‘n juweel wat alles die moeite werd maak. Vandag sien ons die gedeelte oor Jabes wat so tussen alles weggesteek lê.

Jabes het eintlik net 3 dinge van die Here gevra:

  • Dat die Here sy seën oor hom sal uitstort.
  • Die die Here sy grondgebied sal vergroot.
  • Dat die Here hom sal beskerm.

Jabes se gebed is eenvoudig en ongekompliseerd. Die Here het gedoen wat hy gevra het.

Ek is dikwels ietwat versigtig vir Jabes se gebed. Sy gebed maak my ongemaklik omdat dit vir my voel ons hoor die “American dream” daarin: ‘n gróót lewe met baie geld en min weerstand en probleme. Wie wil nie so ‘n lewe hê nie?

Maar werk ek vir God of werk Hy vir my? Ons dink te maklik dat God tot ons diens is. Ek dink nie dat Jabes se gebed in sy tyd bedoel het, wat ons vandag in ons selfgerigte kultuur daarmee hoor nie.

Maar nogtans beteken sy gebed vir ons baie. Die feit dat sy Ma hom met smart in die wêreld gebring het en dit in sy naam verewig het, was ‘n geweldige klad op sy identiteit. Hy moes dit soos ‘n lelike ettiket om sy nek die res van sy lewe saamdra. Dit was eintlik roekeloos en liefdeloos van sy eie Ma.

Maar die Here het daardie wond van verwerping genees en sy lewe op ‘n ander koers geplaas. Die leed wat ander ons aandoen, het nie die laaste sê oor ons uiteinde nie. Die Here hoor ons gebede.

En om daardie rede is Jabes se gebed uiters kosbaar vir ons: As ek my lewe aan die Here toevertrou, het Hý die laaste sê oor die uitkoms daarvan.