1 Kon 14

In vandag se hoofstuk neem ons afskeid van beide Jerobeam en Rehabeam. Altwee se dood word in hierdie gedeelte verhaal.

Mens moet regtig besef hoe groot was rimpeleffek van hierdie twee konings regeringstyd. Te danke aan hulle, sou God se volk voortaan geskeur wees. As jy die geskiedenis van God se volk wil verstaan, moet jy besef dat ná hierdie 2 konings was daar nooit weer ‘n verenigde volk nie.

Die 12 seuns van Jakob het elk ‘n stamvader geword. Saam was die 12 stamme die volk van God. Saul, Dawid en Salomo het nog oor ‘n verenigde volg regeer. Maar Salomo se seun Rehabeam, se swak leierskap het die volk genoop om te skei. En Jerobeam was gewillig om die leiding te neem van die stamme wat weggebreek het.

Voortaan het jy 2 koninkryke gekry: Die Noordryk en die Suidryk. Die Suidryk was die stam Juda en hulle was steeds gesetel in Jerusalem. Die Noordryk se hoofstad was Samaria en het die res van die stamme verteenwoordig.

Wat nou gaan volg in die volgende hoofstukke is die geskiedenis van die konings wat mekaar opvolg. Onderskei elke keer van watter koninkryk hulle was, want dit het ‘n effek. 

Uiteindelik is die Noordryk in 722vC in ballingskap weggevoer en die Suidryk in 586vC.

Terug by vandag se hoofstuk sien ons Jerobeam en Rehabeam het afvallig geword. Die enigste een wat getrou bly is die Here. Hoewel sy volk Hom gelos het, bly Hy getrou aan sy belofte aan Dawid. Dit is eintlik ‘n roerende prentjie van genade. 

Vandag nog beleef ek dat die Here ‘n nouer pad met my loop as wat ek met Hom loop. Sy getrouheid aan my is hoër as myne aan Hom. Daarvoor kan ek net die Here dank.